BOKA KURS HÄR
SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Linköpings Allmänna Simsällskap
Simidrott
Sammandrag från medlemsdialog 2021-05-21

2021-05-21 18-19

Representanter från LASS:
Mårten Staaf ledamot Styrelsen
Björn Gustafsson ledamot Styrelsen
Zarah Eldh suppleant Styrelsen
Jonas Högberg ordförande Arrangemangskommittén

Antal deltagare: 17

Inledning:

Sarah hälsade alla välkomna till LASS första digitala medlemsdialog. På årsmötet i mars kom förslag via en motion att vi i föreningen bör förbättra kommunikationen mellan föreningen och medlemmarna exempelvis genom medlemsdialog i något format. Dialogen syftar till att öka kommunikationen mellan medlemmarna och styrelse samt verksamheten och därmed bidra till ökad transparens och öppenhet. 

 

Styrelsens information på hemsidan

Björn visade sedan hur man på hemsidan hittar den information som styrelsen lägger ut löpande med start sedan i maj. Informationen läggs under fliken ”Styrelsen informerar” som man hittar under OM LASS (se bild). Informationen kommer vara övergripande och beskriva i punktform aktualiteter och vad vi jobbar med i nuet.

 

Tankar från er medlemmar angående medlemsdialog 

  • Bra att det kommer igång med medlemsdialogen och i linje med förväntningarna. 
  • Önskemål kom in att vi ska berätta mer om verksamheten så man förstår hur det funkar, det ökar alla medlemmars engagemang.
  • Man skulle kunna ta upp exempelvis resultatet från de enkätundersökningar som genomförs och resonera kring resultatet för att kunna ständigt förbättra oss. Nyttja medlemmarnas kunskaper.
  • Informationen om hur man engagerar sig i föreningen som förälder är otydlig när man kommer in som ny. Här finns det förbättringspotential.
  • Genom en kontinuerlig dialog marknadsför vi föreningen och verksamheten bland oss medlemmar.


Aktuellt just nu inom – Styrelsen

Mårten drog vad som styrelsen just nu har särskilt fokus på och det är allt förberedande arbete inför att vi går in i den nya simhallen hösten 2022. 

En totalöversyn av strategiplanen pågår. Den nya simhallen ger helt andra förutsättningar och möjligheter. Den nya strategiplanen kommer gälla för 2022-2025 och möjligtvis något bortom 2025. Genom den nya simhallen blir det väldigt stort fokus på närmaste 3-4 åren då förändringarna är stora, därav det ganska korta tidsspannet i strategiplanen.

Inom verksamheten arbetas just nu en ny verksamhetsstruktur fram, ”Nya Gröna Linjen”. Den kommer i samråd med styrelsen fastslås (info kommer framöver om vad Gröna linjen är) och tillsammans med ny strategiplan ligga till grund för en organisationsöversyn.

I sin helhet kommer strategiplansarbetet, Nya gröna linjen och organisationsöversynen vara klar under hösten 2021 och träda i kraft from 2022 (vissa delar kanske tjuvstartar redan HT 2021).

 

Aktuellt just nu inom – Arrangemangskommittén 

Jonas som är ordförande i arrangemangskommittén tog över och inledde med att kommittén är helt fristående från styrelsen består av representanter från medlemmar oftast i form av föräldrar samt anställda i verksamheten. Syftet är att förbereda och planera för våra egna arrangerade tävlingar.

Efter en längre tid med låg aktivitet pga Coronaläget börjar det nu starta upp igen. Två möten har genomförts i maj och huvudsakligen handlar det om att förbereda för Filbyter cup som planeras att i reducerad form genomföras helgen 29-30/5. Man har även börjat titta på en utveckling av Medleycupen och tanken är att forma om den tävlingsformen mot Simförbundets ”Utmanaren och poängjakten” som är ett bra koncept och verkar positivt för att komma in i tävling för yngre simmare.

Det pågår även arbete med Tinnis som är en helt ny bassäng där det finns lite nya förutsättningar, bl.a. kommer sekretariatet flytta upp på taket. Vi har bra kommunikation med Medley och kommunen i alla frågor kring anläggningen och det är viktigt att vi testar så mycket som möjligt inför kommande års SM.

Till hösten kommer vi arrangera ett antal inbjudningstävlingar, bl.a. Simiaden och UGP. 

Den nya simhallen med 50-bana som kan konverteras till 25-bana ger möjligheter till nya arrangemang. Studier kring det har inletts.

Jonas berättade att vi även förvaltar kommunens utrustning i form av arrangemangsutrustning. Tidtagarplattor, startboxar etc

Det finns även planer för att köpa in utrustning för att kunna köra IC Control superlive (Live video). 

På slutet av Jonas dragning kom några frågor:

- Finns någon information om arrangemangskommittén på hemsidan? 

Svar: I dagsläget saknas det men det borde vi få till framöver!

-Det kom ett utskick om det fanns intresse av att engagera sig i sekretariatgruppen, men sen blev det tyst och jag hörde inte mer?

Svar: Jonas tar kontakt med de två som skickat in intresse. IC Control håller i utbildningar. Praktisera gärna på Filbyter

-Man skulle kunna göra små instruktionsfilmer om hur man arrangerar tävlingar, bygger, funktionärsroller, osv. Kanske finns några i föreningen som är intresserade av att ta fram det? Det skulle vara väldigt uppskattat av nya föräldrar och ytterligare ett verktyg att nå ut för att få folk att engagera sig.

Svar: Absolut värt att fundera på

Övriga frågor

Inga övriga frågor

Nästa möte

Nästa möte planeras till augusti-september